Adliye yolu
Avukatlar hakkında merak ettikleriniz ve
Adli Makamlara, Mahkemelere, İcra Dairelerine Verebileceğiniz Dilekçe Örnekleri
 

ANA SAYFAFACEBOOKEPOSTATWİTTERavukat.icrada.net EROLKARASİTELERİ HİZMETİDİR
Yasal Uyarı

 

ANASAYFA


     
AVUKATA DAİR HER ŞEY    

SON EKLENEN HABERLER

 

Adli Yardım Nedir?
Ücretsiz Avukatlık Hizmeti

Adli Yardım maddi imkanları kısıtlı bulunan kişilerin AVUKATLIK HİZMETİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANMASI , böylece hak arama özgürlüğünün güvence altına alınması amacını taşımaktadır.

Baroların Adli Yardım hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı/açıldığı yer BARO BAŞKANLIĞINA veya baroların bu işle görevlendirilen temsilcilik veya bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adli Yardım hizmetinden faydalanabilmek için başvuranın ödeme gücünün bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir. Bunun için çoğu baroca Muhtardan Onaylı Fakirlik Belgesi yeterli görülmekle birlikte bazı barolarca ticaret sicil kaydının,taşınmazının bulunmadığı, SSK Bağkur veya Emekli Sandığından gelir bağlanmadığını gösterir belgeler de istenmektedir. Bu nedenle adli yardım talebinde bulunacak kişilerin gerekli belgelerin neler olduğunu öğrenmek için talepte bulunulacak baro başkanlığına başvurması gerekmektedir. Örneğin; İstanbul Barosu başvuruda aşağıdaki belgeleri istemektedir.

  1. Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
  2. Muhtardan alınacak ikametgâh belgesi,
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
  4. Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Adli Yardım hizmetleri baroca kurulan Adli Yardım Bürosunca yürütülür. Adli Yardım talebinin reddi halinde karara karşı baro başkanına yazılı veya sözlü olarak başvurulabilir. Baro başkanının vereceği karar kesindir.

İstemin kabulü halinde talepte bulunan kişiye dava sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin bir taahhütname imzalatılmakta ve duruma göre bir veya birkaç avukat görevlendirilebilmektedir.

İstemi kabul edilen kişi dava için gerekli belgeleri görevlendirilen avukata vermek mecburiyetindedir. Baro tarafından görevlendirilen avukatın mahkemede talepte bulunanı temsil edebilmesi için görevlendirme yazısı yeterli değildir. Bu nedenle kişinin görevlendirilen avukat için noterden vekâletname çıkartması gerekmektedir.

Baro tarafından verilen Adli Yardım hizmeti sadece Ücretsiz Avukatlık Hizmetini kapsamaktadır. Davanın açılması ve devamı için gerekli harç ve masraflar ile davanın reddi halinde karşı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise lehine takdir edilecek avukatlık ücretini (bu arada noterden çıkarılacak vekâletname için noter masrafını) karşılamamaktadır.

Dava açılması ve devamı için gerekli harç ve masraflar için ADLİ MÜZAHERET ten faydalanılabilir. Bunun için talebin davanın açılması sırasında dilekçe ile veya devamı sırasında davaya bakan MAHKEMEYE yapılması gerekmektedir.

Bu talebi mahkeme tarafından reddedilen kişi tekrar baroya başvurarak bu masraflarının da baro tarafından karşılanmasını isteyebilir. Ancak bunun için, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada mahkemenin reddettiği bu talebin baroca kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Aynı biçimde adli yardım kapsamında görevlendirilen avukat için çıkarılacak Vekâletnamenin noter masrafları içinde barodan yardım talebinde bulunulabilir.

Baroların Adli Yardım hizmetinden hukuk davalarında davanın ve icra takiplerinde takip tarafları faydalanabilir. Ceza davalarında ücretsiz avukatlık hizmeti CMK hükümlerine tabi olup faydalanmak isteyen kişiler ceza davasının görüldüğü MAHKEMEYE başvurmaları yeterlidir.

Askerlere 'avukatlık ücreti' yardımı

TSK Dayanışma Vakfı (TSKDV), yardımları arasına 1 Mart 2011'den itibaren, TSK mensuplarına "avukatlık ücreti yardım"ını da ekledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, vakfın konsept değişikliği yapmasında, Ergenekon ve Balyoz davası başta olmak üzere muvazzaf ve emekli çok sayıda TSK mensubunun gözaltına alınması, tutuklanması ve yargılanması etkili oldu. Vakıf, mensupları arasında, 'sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirlerine destek olmak, acı ve mutlu günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmeyi' amaçlıyor. TSK mensuplarının büyük çoğunluğunun üye olduğu vakıf, gönüllü maaş kesintileri ile bağışçıların yaptığı nakdi veya gayrimenkul, menkul bağışlarından gelir elde ediyor.

Vakfın yardımlarından yararlanabilmek için TSK mensubunun dilekçeyle başvurarak, her yıl vakıf yönetim kurulunca belirlenen ve mütevelli heyetince onaylanan, belli bir maddi miktarın (2011 yılı için ayda 30 TL), maaşından kesilmesini kabul etmesi gerekiyor. 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİADALET BAKANLIĞIANAYASA MAHKEMESİSAYIŞTAYDANIŞTAYYARGITAYTÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİRESMİ GAZETEE-DEVLET - DEVLETİN KISA YOLU
     

tumblr hit tracking tool
ADLİYE YOLU SİTESİ EROLKARASİTELERİ HİZMETİDİR

Yasal Uyarı : ADLİYE YOLU SİTESİ vatandaşların hukuki işlemlerine kolay ulaşmaları amacıyla kişisel özverilerle oluşturulmuştur ADLİYE YOLU SİTESİ’nden verilen içerik odaklı hizmetler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bu hizmetlerin sahiplerine yönlendirmeyi esas almaktadır. ADLİYE YOLU SİTESİ SİTESİ üzerinden sunulan  hizmetlerden doğabilecek hukuksal sonuçlar ve buradaki bilgilerin bütünlük ve doğruluk garantisi hizmetin sahibi olan tarafa aittir ve hiçbir şekilde ADLİYE YOLU SİTESİ bu konulardan ötürü sorumlu tutulamaz.
21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine uygun olarak, bu site, ne avukat-müvekkil ilişkisi kurmak ne de belli bir adrese yönlendirmek için görüntülenmemektedir. Keza bu site bir reklam, davet ve hukuki tavsiye kaynağı niteliğinde değildir. Bu siteye 3. kişi kullanıcılar tarafından erişim sağlanması,  Avukat-müvekkil ilişkisinin tesisine ilişkin davet olarak kabul edilmemelidir

BU SİTE www.icrada.net tarafından SADECE HİZMET AMACIYLA kişisel emeklerle HAZIRLANMIŞTIR - TİCARİ BİR KAYGI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR - 2010
yazışma ve iletişim